Oh de medemens

Oh de medemens

Ode

aan de medemens

die ooit

vanuit

verheven-wezen

 zong of danste schreeuwde pleitte schreef

of bad

uit-beeldde

 

Ode aan wie werklijk lief had

kon beroeren en vervoeren tot extase

zich in alle naaktheid simpelweg kon overgeven

aan zichzelf

 

Zich zonder schaamte hadontdaan

van de maatschapplijke gewaden

gedragen door andren die veiligbeschermendhun lijven

verhuld

helaas

nimmer

tot onthulling en vervulling kwamen

enkel waadden

langs de reeds gebaande paden

in de strakberiemde stoffen-plooiing

die ontplooiing van het zelf

-de ware innerlijke aard-

jaar in jaar uit

beklemde en verzwaarde

 

Het hart

tartte

tot het stierf

door zwaar bedrukte

dichtgeslibte aadren

 

Ode

aan zij die

de

passen op de plaats

passend bij gepaste maat-pakken

van conventie of pretentie

af durfden te leren

 

Zij

die buiten alle kaders

vol met passie

bestudeerden

wat hen vreugde gaf

 

Uiteindelijk

de mensheid van de tijd

Waarin ze geboren en gestorven waren

te evenaren

inspireerden

stapjes verder droegen zonder last

 

Oh zij

die durfden te beleven

wat er te beleven

te ervaren

te ontdekken viel in leven

zonder oordeel

 

Kruimel-schatten-sporen

door de jaren

achter-latend

voor diegenen

die ze zagen

ze ontwaarden

ze op-pakten en bewaarden

 

Kruimels

voor diegenen

die ze in geheel op waarde konden schatten

en

begrepen

 

Ode aan zij of hij

Die ook ergens zit

In jou

En mij

Walking through life

Walking through life

Co-creatie ZOO-Magazine - Yves Saint Laurent

Co-creatie ZOO-Magazine - Yves Saint Laurent