Ruimte & Tijd

Ruimte & Tijd

Dezelfde plek

Qua ruimte
niet qua tijd
die glijdt
gestaag
soms snel
als de getijden
van de oceaan
met mensen, als golven, die komen en gaan en je bestaan verrijken
soms beklijven
en soms
- onvermijdelijk - 
weer wegdrijven

Daag, lieve vriend, vriendin
van toen

Tot in een ander leven

Misschien hangt hier nog ergens een trilling
in de lucht
die de schim
van ons verleden
echoot tot in de oneindigheid

Kleine reus

Kleine reus

Cold hearts

Cold hearts